Verblijfskosten en studietoelagen

Verblijfskosten

Internaat +6j

De kostprijs voor een schooljaar bedraagt 2300 euro. Deze som wordt verdeeld over het jaar: 460 euro voorschot bij inschrijving en 230 euro per maand vanaf oktober tot en met mei. In deze prijs is begrepen: huur kamer, ontbijt, lunch, avondmaaltijd en alle activiteiten. Bij inschrijving wordt er ook een waarborg voor de kamer gevraagd van 220 euro, die wordt bij het ontruimen van de kamer (indien er niets is beschadigd) terugbetaald.

Residentie +18j

Het bestuur van het Sint-Aloysiusinstituut legt jaarlijks de huurprijs vast en maakt het vooraf kenbaar aan alle ge√Įnteresseerden. Voor het academiejaar 2014-2015 bedraagt de huurprijs¬†1500 euro (studenten Sint-Aloysius) en 1600 euro (Thomas More studenten) + een waarborg van 150 euro (HBO5) en 160 euro (Thomas More), voor de studentenkamer. Bij inschrijving wordt er een voorschot gevraagd. Alle afspraken tussen de bewoner en de verhuurder zijn samengebracht in een huurovereenkomst.

De huurprijs wordt tussen oktober en mei met een bestendige opdracht betaald. Huurcontacten kunnen afgesloten worden voor een jaar of voor een halfjaar.


Studietoelagen internaat en residentie

Voor verblijf in het internaat of studentenhuis kan je in aanmerking komen voor studietoelagen als je aan de door de overheid gestelde voorwaarden voldoet. Informatie kan je bekomen bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen, 03/240 50 11
www.studietoelagen.be
het CLB centrum voor leerlingbegeleiding
Het internaat of het studentenhuis