Verblijfskosten en studietoelagen

Verblijfskosten

Internaat +6j

De kostprijs voor schooljaar 2018-2019 bedraagt 2350 euro voor de leerlingen van het lager onderwijs en 2450 euro voor leerlingen van het secundair onderwijs. Deze som wordt verdeeld over het jaar: 470 euro voorschot (lagere school), 490 euro voorschot (secundair onderwijs) en 235/245 euro per maand van oktober tot en met mei. Bij de inschrijving wordt een waarborg aangerekend van 235/245 euro, deze wordt bij ontruiming van de kamer - indien niets is beschadigd - terugbetaald.

Residentie +18j

Het bestuur van het Sint-Aloysiusinstituut legt jaarlijks de huurprijs vast en maakt het vooraf kenbaar aan alle geïnteresseerden. Voor het academiejaar 2018-2019 bedraagt de huurprijs 1600 euro voor studenten SAL en 1800 euro voor studenten Thomas More.  Huurcontracten kunnen afgesloten worden voor een schooljaar of een half schooljaar.

De huurprijs wordt tussen oktober en mei met een bestendige opdracht betaald. Huurcontacten kunnen afgesloten worden voor een jaar of voor een halfjaar.


Studietoelagen internaat en residentie

Voor verblijf in het internaat of het studentenhuis kan je in aanmerking komen voor studietoelagen als je aan de door de overheid gestelde voorwaarden voldoet. Informatie kan je bekomen bij:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen, 03/240 50 11
www.studietoelagen.be
het CLB centrum voor leerlingbegeleiding
Het internaat of het studentenhuis