Studie & Wonen

Begeleiding

Internaat +6j

We werken met een vast week- en avondschema. Zo bieden we de nodige structuur om het leven op internaat op wieltjes te laten lopen. Onze drie leefgroepen hebben elk eigen accenten in hun week- en avondrooster, alsook eigen accenten in de uitwerking van de leefregels. Op deze manier kunnen we elke leeftijd op maat begeleiden. We hechten veel belang aan intensieve studiebegeleiding, leuke activiteiten, rust en regelmaat, samenwerking met de ouders en scholen, gezonde maaltijden, leren leven in groep,… Ons internaat wil een ‘thuis’ zijn voor onze leerlingen, een warm nest waarin onze ze zich kunnen ontplooien. Om dit waar te maken is iedereen in het team geschoold in het begeleiden van jongeren. We houden regelmatig teamvergaderingen om de nodige verfijning van onze werking te kunnen doorvoeren. Elke groep heeft een volgopvoeder: hij/zij begeleidt de groep en volgt de studie en de schoolresultaten op.

Residentie +18j

Er is elke avond een verantwoordelijke aanwezig. Hij/zij zorgt voor een vlotte gang van zaken op de residentie en is het eerste aanspreekpunt voor onze studenten. Studenten kunnen bij hem/haar terecht voor zowel praktische zaken als een goede babbel. De verantwoordelijke houdt regelmatig overleg met de gangoudsten, zij zijn de ‘peter en meter’ van elke gang: ze zorgen voor een vlotte instap van de nieuwelingen en regelen allerlei praktische beslommeringen. Je kan ook steeds bij hen terecht met je vragen.


Extra activiteiten – ontspanning

Internaat +6j

Elke groep heeft tweemaal per week een activiteit. We organiseren knutselavonden, gaan naar de film, gaan schaatsen,… Elke donderdag is er sport, bij goed weer kan je ons op de sportvelden vinden. Leerlingen mogen zelf ook ideeën aanbrengen. Eenmaal per jaar gaan we met het ganse internaat naar de internatenhappening.

Residentie +18j

De studentenclubs organiseren heel wat activiteiten om je studentenleven kleur te geven. Lier beschikt ook over een uitgebreide sportinfrastructuur, allen op wandelafstand van de campus. Lier organiseert tevens vele festiviteiten zoals Lier Kermis, wijkkermissen en –feesten. De vele terrasjes op de Grote Markt en het Zimmerplein, alsook de Eikelstraat vormen samen een gezellige uitgaansbuurt.


Studie

Internaat +6j

De studie verloopt in 4 groepen. Groep 1= lager onderwijs, groep 2= 1ste en 2de jaar secundair, groep 3= 3de en 4de jaar secundair, groep 4= 5de en 6de jaar secundair. 

Leerlingen van groep 1, 2 en 3 geven hun GSM tijdens de studie in bewaring bij de opvoeder. Tijdens de examens is het internaat de ganse dag open om de leerlingen voor en na de examens op te vangen. Er is dan ook de nodige studiebegeleiding voorzien om het instuderen van de leerstof optimaal te begeleiden.

Residentie +18j

Wie bij het studeren vragen heeft, kan steeds bij ganggenoten terecht. Ook voor het oefenen voor praktijkexamens helpen de studenten mekaar. We stellen ’s avonds ook praktijklokalen open voor wie extra wil oefenen. Tijdens de examens kan men ook in het weekend in het studentenhuis studeren.