Wonen op de campus van het SAL, een hele belevenis!

NIEUW:  vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen ook kinderen uit de lagere school zich inschrijven in het internaat.
Op zoek naar vrijwilligers!

Vanaf september 2016 starten we met opvang voor leerlingen van de lagere school. Jongens en meisjes vanaf 6 jaar zijn van harte welkom. We bieden hen graag een warm nest, ingebed in een duidelijke structuur. Samenwerking met de ouders en de school is hierin een centrale waarde. Zo stemmen we bvb onze leerbegeleiding goed af op de methode van de school en communiceren we intens met de ouders van onze internen.

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om onze werking te komen ondersteunen. We geloven nl. dat vrijwilligers een belangrijke meerwaarde zijn in ons verhaal: samen kunnen we onze kinderen en jongeren via activiteiten, huiswerkbegeleiding ed een ‘thuis’ bieden na de schooluren.

Heeft u interesse om ons als vrijwilliger te komen bijstaan? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. U kan een mailtje sturen naar kirsten.rosiers@sal.be.

Internaat +6j

Het Internaat Sint-Aloysius is een schoolinternaat. Het is een onderdeel van het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde en hoort dus ook bij de scholengemeenschap J.B. David Lier (de vereniging van alle Lierse Katholieke scholen). Er is een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat, op alle vlakken, echter zonder de privacy van de bewoners te schenden. We verwelkomen jongeren die onderwijs volgen; ze kunnen bij ons terecht vanaf 6 jaar tot zij hun 6de middelbaar beëindigen. We bereiken een zeer verscheiden groep: internen van aso tot BuSo en vanuit alle scholen van Lier en omgeving zijn welkom.


Residentie +18j

 

Wanneer je studiekeuze gemaakt is, begint voor velen de spannende zoektocht naar de geschikte studentenkamer. De overgang van 'thuis' naar het kotleven is een hele stap en verloopt voor veel studenten makkelijker wanneer ze voor een kamer in een studentenhuis kiezen. De bewoners van de residentie vormen een kleine gemeenschap en ze organiseren regelmatig activiteiten om de sociale contacten en de integratie van de nieuwe bewoners te bevorderen. In de residentie zijn er bovendien ook verantwoordelijken die zorgen voor een vlotte gang van zaken. De residentie is toegankelijk voor jongens en meisjes die een opleiding genieten aan de Thomas More Kempen campus Lier (verpleegkunde en vroedkunde) of die de hoger beroepsopleding verpleegkunde volgen aan het Sint-Aloysiusinstituut.